Expropiación Clau 7b) Equipaments de nova creació de caràcter local Plan de Barcelona Carrer Natzaret 41

Sistema a expropiar dentro del Plan General de Barcelona: Clau 7b) Equipaments de nova creació de caràcter local
Dirección aproximada dentro del sistema a expropiar:
Carrer Natzaret 41
Referencia catastral: 7964920DF2876D