Delicte contra ordenació del territori (delicte urbanístic)

 • Direcció lletrada
 • Exemples
 • Sentències
 • Sol·licitud de pressupost
Fase d’instrucció 
 • Direcció lletrada en fase d’instrucció per delicte urbanístic.
 • Elaboració d’informe urbanístic per a la seva remissió al Jutjat i Fiscalia.
 • Formalització d’escrit d’Al·legacions davant de Fiscalia i sol·licitud de sobreseïment davant el jutjat d’instrucció.
 • Preparació d’interrogatori i acompanyament a l’imputat en la declaració judicial.
 • Contestació a l’acte d’incoació del procediment.
Fase de judici oral
 • Formalització de l’escrit de defensa en relació al delicte urbanístic de què es tracti.
 • Preparació de les proves.
 • Assistència i direcció en la celebració del judici amb pràctica de les proves.
 • Assistència en incidents i qüestions processals, així com en les peces separades del procés.