Obtenció de llicència de canvi d’ús d’edifici d’habitatges a aparthotel Barcelona

1154 Plano Calificación

L’ús d’edifici d’apartaments turístics està permès per la clau de sòl urbà aplicable a la vostra parcel·la (13a Zona de densificació urbana intensiva); és a dir, urbanísticament, està perfectament permès tant l’ús de habitatge plurifamiliar i apartaments com l’ús residencial-aparthotel pel planejament urbanístic de Barcelona.

Ara bé, posteriorment, per a destinar a una explotació turística la totalitat de l’edifici, es requereix autorització per part de Turisme Generalitat. Consultat amb la Generalitat, ens manifesten que l’autorització dependrà en gran mesura del resultat del PEUAT, les restriccions o limitacions dependrà de la ubicació (Carrer de Verdi, 213, es troba a la zona on es vol decreixement de places turístiques, ja que arriba fins al Park Güell), i que depèn per descomptat del nombre de sol·licituds en curs i places turístiques existents en el moment de formalitzar la sol·licitud d’autorització.

Respecte a la viabilitat de destinar l’habitatge a allotjament turístic, està ja regulat i permès (sempre que es registri, es fiscalitzi i es paguin impostos, és clar) i en principi no hi ha límit per a tal cosa (no computen com places habitacionals). Però en aquest cas, si el que es pretén destinar l’edifici íntegrament a apartaments turístics, podrien posar-vos problemes en aquest sentit (si computen com places habitacionals).

Sol·licitar més aviat possible el canvi d’ús. Heu de consolidar el que ja teniu; si el Pla General Metropolità, que és el que mana a nivell urbanístic a tots els efectes, us permet l’ús turístic, heu de materialitzar això, amb independència que posteriorment es facin les obres o no per condicionar l’edifici a apartaments turístics. El que jo no faria seria esperar a veure què resulta de Turisme, quan Urbanisme em pot concedir una llicència de canvi d’ús. Entenc (això ho comento sobre la base de l’experiència, no només al coneixement tècnic o jurídic en matèria de llicències) que és positiu, i que pot ser positiu de cara a un futur autorització davant Turisme, que tingueu un acord de l’Ajuntament (o una certificació) pel qual se us concedeixi (o se us reconegui) la possibilitat de destinar l’immoble a l’ús permès pel planejament (això és essencial). L’Ajuntament pot suspendre l’autorització de llicències, com ha fet, però el que està passant i on s’està substanciant tot el debat jurídic (juridicourbanístic) és que el que no pot suspendre (o anul·lar) és la vigència del planejament urbanístic municipal . Per això, i és el criteri que s’està seguint amb clients de restauració-hostaleria-sector turístic, és consolidar drets com més aviat, consolidar l’aplicació de la normativa urbanística vigent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*