L’empresa

Urbanistica 91® presta serveis de despatx d’advocats i d’estudi d’arquitectura-enginyeria en urbanisme i ordenació del territori. La nova tecnologia ens permet oferir un servei jurídic molt competitiu, eficient i personalitzat al client. Treballem en totes les Administracions i amb procuradors de tots els partits judicials d’Espanya.

La nostre empresa està format per advocate y tècnics en exercici amb formació de postgrau en Urbanisme i Ordenació del Territori i amb una llarga experiència exclusiva en projectes urbanístics i en Dret Urbanístic i Administratiu. Si requereix un servei professional en urbanisme, no dubteu a posar-se en contacte amb nosaltres. Estem convençuts que els satisfarà la nostra forma de treballar. Ens pot realitzar qualsevol Consulta Urbanística amb total llibertat i li contestarem sense cap compromís i amb la màxima professionalitat.

 • Serveis jurídics
 • Serveis tècnics
 • Clients
 • Gestió de Juntes de Compensació i redacció de projectes de reparcel·lació.
 • Formalització de convenio urbanístics.
 • Redacció de propostes d’ordenació a Plans Generals i Normes Subsidiàries.
 • En solars o immobles locals, comercials, oficines, habitatges, naus industrials, ​​direcció de procediments de canvi d’ús.
 • Assistència jurídica i tècnica en procediments sancionadors per sancions urbanístiques.
 • Assistència jurídica i tècnica en procediments d’obtenció de llicències d’obra i primera ocupació, així com llicències d’activitat, obertura i funcionament.
 • Assistència jurídica i tècnica en procediments expropiatoris en parcel·les a expropiar.
 • Assistència jurídica i tècnica en procediments de responsabilitat patrimonial per motius urbanístics.
 • Direcció lletrada en processos penals per delictes urbanístics.
 • En parcel·les rústiques o en immobles indivisibles, ​​direcció jurídica en processos de divisió i venda forçosa de proindivisos.
 • En parcel·les rústiques, ​​formulació del projecte de segregació, obtenció de llicència, consecució d’acord amb la copropietat, inscripció en Registre; procediments declaratius del domini.

 • Redacció, formulació i tramitació dels instruments de planejament de desenvolupament per a l’ordenació urbanística detallada (plans parcials, especials, estudis de detall, etc.).
 • Redacció, formulació i tramitació de plans d’ordenació supramunicipal.
 • Redacció, formulació i tramitació de projectes de reparcel·lació i projectes d’urbanització.
 • En solars o immobles locals, comercials, oficines, habitatges, naus industrials, ​​direcció de procediments de canvi d’ús.
 • Assistència tècnica i jurídica en procediments sancionadors per sancions urbanístiques.
 • Assistència tècnica i jurídica en procediments d’obtenció de llicències d’obra i primera ocupació, així com llicències d’activitat, obertura i funcionament.
 • Assistència tècnica i jurídica en procediments expropiatoris en parcel·les a expropiar.
 • Assistència tècnica i jurídica en procediments de responsabilitat patrimonial per motius urbanístics.
 • Direcció facultativa d’obra i execució d’obres d’urbanització.
 • Direcció facultativa d’obra i execució d’obres d’edificació.
 • En parcel·les rústiques, ​​formulació del projecte de segregació, obtenció de llicència, consecució d’acord amb la copropietat, inscripció en Registre; procediments declaratius del domini.
 • Direcció tècnica i jurídica d’expedients de ruïna urbanística a Barcelona.